O nás


Občianske združenie AGROINFORM bolo založené v roku 2006, s cieľom poskytovať chovateľom, pestovateľom, lesníkom a spracovateľom pôsobiacim v Slovenskej republike odborné informácie. Do dnešného dňa sme zrealizovali takmer 50 významných projektov a podujatí, od konferencií zameraných na vzdelávanie podnikateľov v agrosektore, cez vypracovanie rôznych príručiek a brožúr, až po organizáciu informačno-odborných seminárov zameraných na praktický rozvoj vidieka a s ním spojené legislatívne otázky.

Narastajúca potreba nových technológií a riešení, ktoré budú efektívne a zároveň šetrné k prírode, sa odzrkadľuje aj v poľnohospodárstve, a preto je nevyhnutné prispôsobiť súčasnej situácii vzdelávanie a informovanosť podnikateľov v tejto sfére. Množstvo informačno-vzdelávacích podujatí na vysokej úrovni, ktoré organizovalo občianske združenie, je dôkazom toho, že AGROINFORM sa vďaka tímu odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami aktívne podieľa na splnení načrtnutého cieľa a dosahuje pri tom pozoruhodné úspechy. Nárast vzdelanosti v oblasti poľnohospodárstva umožnil mnohým poľnohospodárom čerpať finančnú podporu z eurofondov, bez ktorých by nemohlo vzniknúť viacero moderných projektov.